• 2177. Cadde Twins İş merkezi No:10/B D:125 Söğütözü
    ÇANKAYA/ANKARA
  • 0312 437 11 00, 0312 437 11 00
  • info@mustafadeveci.com.tr
2177. Cadde Twins İş merkezi No:10/B D:125 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA

Ortognatik cerrahi ya da diğer bir deyişle çene cerrahisi Sağlık Bakanlığı tarafından Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi adı ile yeni bir anabilim dalı olarak tanımlanmış ve bazı plastik cerrahlara yaptıkları klinik ve bilimsel çalımalar sonucunda Ağız, Yüz ve Çene Cerrahi Uzmanlığı diploması verilmiştir. Bu nedenle bu bölgede yapılacak girişimler ve tedaviler için söz konusu uzmanlık diplomasının alınmış olması hastalar için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Ortognatik Cerrahi (düzeltici çene cerrahisi), çiğneme, nefes alma, konuşma bozuklarına neden olan, alt ve üst çenenin birbirine tam olarak oturmadığında ve/ veya dişlerin ağız kapalı pozisyonda birbirleri ile yanlış uyumu durumlarında plastik cerrahi uzmanları tarafından yapılan bir cerrahidir. Bu tedavi ile yüzün görünümü düzeldiği gibi dişler doğru kapanma pozisyonuna gelerek uygun fonksiyon kazanmaktadırlar.
Ortognatik cerrahi gerektirebilecek durumlar
Çiğneme ve ısırma sorunları
Yutma sorunları
Konuşma problemleri
Kronik çene eklemi ağrısı
Ön bölgede açıklık
Geride konumlanmış çene
Önde konumlanmış çene (diğer çeneye göre)
Nefes alma problemleri
Dudakların bir araya getirilememesi
Uyku apnesi (uyku sırasında nefes almada güçlük, horlama)
Yüz yaralanmaları ve doğumsal kusurları

Kimler ortognatik cerrahiye ihtiyaç duyar?


Ortognatik Cerrahiden dişleri uygun kapanma göstermeyen veya çene pozisyonları yanlış olan kişiler fayda görebilirler. Çenelerin gelişimi dereceli bir aşama gösterse de bazı durumlar da alt ve üst çenenin gelişimi farklı hızlarda olabilmektedir. Bunun sonucunda kişinin çiğneme fonksiyonu, konuşması, ağız sağlığı ve yüz şekli etkilenmektedir. Çene yaralanmaları ve doğum defektleri de çenelerin kapanma pozisyonunu etkilemektedir. Ortodontik tedavi yalnız başına sadece dişlerin konumunu düzeltmektedir. Ancak çenelerin pozisyonu da değiştirilmek isteniyor ise ortognatik cerrahi mutlaka gerekecektir.

Ortognatik cerrahi için ihtiyaçlarınızın belirlenmesi


Diş hekiminiz, ortodontisiniz ve plastik cerrahınız takım halinde sizi değerlendirip bu tedavi şeklinin sizin için uygun olup olmadığını belirler. Bu süreçte plastik cerrahınız size uygun olacak ameliyatı öneren ve payan kişidir. Bilinmesi gereken diğer önemli bir husus da ameliyat öncesi ve sonrası dönemde alınması gereken ortodontik tedavinin birkaç yıllık süreyi kapsayacağıdır. Ameliyat ile birlikte yüzünüzdeki özellikle alt-üst çene ve çene ucunuzun anatomik yerleşimi değişebilir. Tıbbi durumunuz ve tedavi seçenekleri belirlendikten sonra aynı tedavi ekibi ile birlikte sizin için en iyi sonuç verecek tedavi programı düzenlenir. Ortognatik cerrahi neleri içerir Ameliyat öncesi dönemde dişlerinizin yeni pozisyonunun verilmesi için ortodontik ateller ile tedaviniz başlar. Tedavinin başlangıcında ısırmanızın eskisinden daha bozuk olduğunu düşünebilirsiniz ancak cerrahi ile birlikte çenenizin yeni şekli verildiğinde dişlerininiz olması gerektiği gibi birbirlerine uyacaktır. Ortodontik tedavi öncesi röntgen, fotoğraf ve dişlerinizin kalıpları alınabilir. Bunlar tedavinizin şekillendirilmesinde yardımcı olduğu gibi ayrıca tıbbı kayıtlarınızın tutulmasına da fayda sağlayacaktır.
Cerrahınız ihtiyaçlarınız doğrultusunda çene kemiklerinizi yeni pozisyonuna getirecektir. Bazı durumlarda kemik eklenmesi, kemik çıkarılması veya yeniden şekillendirilmesi gerekebilir. Cerrahi plaklar, vidalar, teller ve lastik bantlar çenenizi yeni yerinde tutması için kullanılabilir. Ameliyatta yapılan kesileriniz izlerin görünmemesi için genellikle ağız içinden yapılar. Çok nadir durumlarda ağız dışındaki bir yerden kesi yapılması gerektiği durumlarda bu izin rahatsız edici olmaması için her türlü özen gösterilir.

Ameliyat sonrası normal beslenmeye geçene kadar ki dönemde cerrahınız size özel beslenme ile ilgili bilgiler verecektir. Ayrıca bu dönemde sizden sigara içmemeniz ve çene üzerinde gerginlik oluşturacak fiziksel aktivitelerden kaçınmanız istenecektir.

Ameliyat sonrası ağrı ilaçlarla birlikte kolaylıkla kontrol altında tutulabilir seviyede olacaktır. İş veya okula dönüş sürenizde kendinizi iyi hissetmenize bağlı olarak genellikle 1-3 haftayı bulacaktır. Çene kemiğinizdeki İyileşme 6. haftada başlar 9-12 aya kadar devam eder.

Bu cerrahi dişlerinizi ve çenenizi düzgün ve dengeli bir pozisyona getirir. Cerrahinin temel hedefi ısırmanızı ve çene fonksiyonlarınızı düzeltmek olsa da bazı hastalarda yüz görünüşündeki düzelme ve konuşmadaki düzelmede mutlu edici bir sonuçtur. Doğru planlanmış ve gerçekleştirilmiş bir ortognatik cerrahi ameliyatının hayatınıza dramatik ve pozitif birçok katkısı olacaktır

Call Now Button0312 437 11 00