• 2177. Cadde Twins İş merkezi No:10/B D:125 Söğütözü
    ÇANKAYA/ANKARA
  • 0312 437 11 00, 0312 437 11 00
  • info@mustafadeveci.com.tr
2177. Cadde Twins İş merkezi No:10/B D:125 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA

Jinekomasti esas olarak erkek meme dokusunun değişik nedenlerle aşırı büyümesini ifade eder. Erkek meme dokusu da kadın memesine benzer şekilde süt sentezleyen bezler ve bunların kanalları ile çoğunlukla yağ dokusundan oluşur. Hastalarda meme dokusu, yağ içeriği ve bunları örten meme derisi değişik oranlarda büyür ve genişler. Bu büyüme gözle görülebildiği için çoğunlukla temel yakınmayı estetik gerekçeler oluşturur. Jinekomasti çoğunlukla ergenlikte görülebilmesine rağmen her yaşta ortaya çıkabilir. Ergenlik döneminin başında erkeklerin yaklaşık %60′ında değişik derecelerde jinekomasti gelişebil ancak bu durum bir kaç yıl içinde kendiliğinden düzelir. Hastaların yaklaşık yarısında memede büyüme simetriktir. Bununla birlikte bazen asimetrik gelişme de görülebilir. Memelerde ağrı ve hassasiyet de bulunabilir.

Erkek Meme Büyümesi Jinekomasti


Jinekomastili hastaların nedene yönelik araştırmasında yaklaşık %85′inde bir neden bulunamaz. Ancak çok nadiren bir takım tümörler, bazı endokrin ve metabolik hastalıklar, travma, psikolojik stres, obezite, ailesel özellik, viral enfeksiyon ve özellikle ilaçlar gibi bir çok değişik nedenle jinekomasti gelişebilir.

Jinekomastinin tedavisi cerrahidir. Ancak öncesinde mutlaka bir endokrinoloji uzmanına muayene olunmalı ve jinekomastinin eğer varsa nedeni araştırılmalıdır. Meme dokusunun ultrason ile muayenesi de hem meme kanseri yönünden hem de memenin yapısal durumu hakkında fikir vermesi açısından önemlidir. Eğer neden ortaya konabilirse sadece bunun tedavisi cerrahiye gereksinim duyulmadan durumun düzelmesi ile sonuçlanacaktır.

Meme dokusunda bulunan yağ ve meme dokusu miktarları tedavinin şeklini büyük oranda belirleyecektir. Bunun yanında memeyi örten derinin fazlasının alınması gerekliliği de önemlidir.

Jinekomastinin Cerrahi Tedavisi


Jinekomastinin cerrahi tedavisinde başlıca iki yöntem söz konusudur. Ameliyat genellikle kısa süreli olarak genel aneztezi altında yapılır.

  1. Liposuction : Meme derisinin aşırı gevşek ve sarkık olmadığı durumlarda yapılacak küçük kesilerle girilerek sadece liposuction yapılır. Dren kullanılmaz. Ameliyat çıkışında göğüs bölgesine uygun bası yapabilen bir korse kullanılır. Uygun olgularda son derece başarılı ve doğal sonuçlar alınmaktadır.
  2. Meme derisinin aşırı gevşek ve sarkık olduğu durumlarda ise fazla meme dokusu yanı sıra fazla meme derisinin de çıkartıldığı cerrahi teknikler uygulanır. Sonuçta meme ucu çevresinde ve bazen daha aşağı kısımlarında ek izler kalır.

Komplikasyon ( kanama ve infeksiyon gibi ) oranı düşük, deneyimli ellerde sonuçları oldukça yüz güldürücü olan bir girişimdir.

Call Now Button0312 437 11 00