• 2177. Cadde Twins İş merkezi No:10/B D:125 Söğütözü
  ÇANKAYA/ANKARA
 • 0312 437 11 00, 0312 437 11 00
 • info@mustafadeveci.com.tr
2177. Cadde Twins İş merkezi No:10/B D:125 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA

HİPOSPADİAS VE EPİSPADİAS GENİTAL ORGAN ANOMALİLERİ

Hipospadias ( peygamber sünneti ) idrar yolunun (üretra ) gelişme yetersizliği sonucu ortaya çıkan ürogenital sistemin doğmalık bir anomalisidir. Bu anomalide idrar deliği (üretral orifis) normal konumun aksine penis cisminin alt yüzünde ve orta eksen üzerinde en uçtan arkaya kadar değişen herhangi bir noktada yerleşim gösterir.

Bu anomalide penisin ucu alt kısımda yarık şeklinde ve sünnet derisi sadece üst tarafta yerleşimlidir. Penis alt yüzde anormal yerleşimli delikten penis ucuna kadar yayılan ince, parlak, niteliksiz bir deri örtüsü ile kaplıdır. Deri bu kısmında orta eksene uyan bir oluk görünümü vardır. Sünnet derisi üst tarafta glansı bir takke gibi örtecek şekildedir.

Anormal idrar deliğinin ön tarafındaki ince ve parlak derinin altında normalde bulunması gereken önemli anatomik dokuların gelişmemiş bunların yerine meadan glansa doğru yelpaze şeklinde genişleyen ve penisin ereksiyonuna engel olan sert fibroz dokular yer almıştır. Bu fibroz dokularda oluşturduğu yelpaze şeklindeki patolojik deformiteye kordi (chordee) veya kurvatör denir ve ereksiyon sırasında penisin öne kıvrılmasına neden olur. Bu şekil bozukluğu cinsel ilişkiyi engelleyecek derecede olabilir. Ayrıca psikolojik sorunlara yol açar.

Hipospadias her 300 – 400 erkek doğumda 1 olmak üzere oldukça sık görülen bir doğmalık anomalidir. İnmemiş testis ve böbrek anomalileri, fıtıklar, çift üretra hipospadiaslı hastalarda normal popülasyona oranla daha sık görülür.

Hipospadiaslı hastalarda tedavi yaşı okul çağı öncesidir. Ancak 1.5 – 2 yaşlarında yapılmasını önerenlerin yanında 4 – 6 yaşlarını tercih edenler çoğunluktadır. Biz de 4 – 6 yaşlarını penisin yeterli büyüklüğe erişmesi, çocukla kooperasyon kolaylığı gibi nedenlerle zamanlama açısından uygun buluyoruz.

Sünnet

Hipospadias tedavisinde önemli olan idrar yolunun onarımıdır. Bu amaçla kullanılacak dokunun elastik, ince ve kılsız olması çok önemlidir. Bu nedenle sünnet derisi en uygun olan deridir. Dolayısıyla her türlü hipospadiası olan hastaların asla sünnet edilmemesi gerekir. Çünkü çok önemli bir donör alan kaybedilmiş olur.

Peygamber sünnetli hastaların tedavisi cerrahidir. Günümüze kadar 200’den fazla cerrahi yöntem tanımlanmış olmasına karşın, henüz herkes tarafından benimsenmiş, uygulanışı kolay ve başarılı bir yöntem yoktur. Uygulanan cerrahi yöntemlerin çokluğu bu konunun ne denli güç olduğunu gösterir. Büyük bir sabır ve titiz bir çalışma isteyen hipospadias tedavisinde tam başarı sağlamak güç olmakla birlikte cerrahın deneyimi ve hastaya en uygun cerrahi tekniğin seçimi hasta memnuniyetini artıracaktır.

Komplikasyonlar

Erken ve geç komplikasyonlar olmak üzere iki grupta incelenir.

 1. Erken komplikasyonlar
  • Kanama
  • Hematom
  • Enfeksiyon
  • Yara açılması
 2. Geç komplikasyonlar
  • Fistül ( idrar yolunda kaçak )
  • Meatal stenoz (çıkımda darlık )
  • Üretral stenoz ( idraryolunda darlık )
Epispadias

Epispadias idrar deliğinin penisin üst tarafına açılması Hem erkeklerde hemde kadınlarda karşılaşılabilen oldukça ender bir anomalidir. Ekstrofi vezika ( idrar torbasının açık olması ) ile birlikte bulunması yalnız başına bulunmasından daha sıktır.

İzole epispadias her 30 – 50 bin doğumda bir ortaya çıkar. Erkek kadın oranı 4/1 olarak bildirilmiştir.

Epispadiasta penis normalden kısa ve geniştir ve de normal ereksiyon yeteneği vardır. Penisin üst yüzünde üzeri açık bir oluk ya da yarık söz konusudur. İdrar kanalı kısadır ve genellikle oluğun çevresinde çekinti oluşturan fibroz bantlar vardır. Bu nedenle basık penis (spatüloz penis) yukarıya, karın duvarına doğru çekilmiştir. Bu çekinti nedeniyle cinsel ilişki güç gerçekleşir. Hatta bazı olgularda olanaksızdır. Sünnet derisi gelişmemiştir.

Tedavisi cerrahidir. Epispadias anomalisinin onarımının en uygun hangi yaşta gerçekleştirilebileceği konusunda farklı düşünceler vardır. Ancak genel kabul gören okul öncesi dönemde cerrahi tedavinin gerçekleştirilmesi doğrultusundadır.

Call Now Button0312 437 11 00